page loader

TMCO Kişilik Envanter ve Gelişim Testleri TMCO test ve envanterlerinin dünyadaki yeni ekonomik düzen için seçme ve geliştirme
kararlarınızdaki başarıyı arttırdığı ve en iyi yeteneklerini belirlediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Golden Kişilik Tipi Profili

Başarılı insanların kendilerine has bir duyusu vardır.
Golden Kişilik Tipi Profili™ dünyada tüm sektörlerdeki organizasyonlarda ve okullarda kullanılan, bugüne kadar yapılmış en derin ve zengin içerikli kişilik envanteridir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği

Çalışanlarınız yanlış kararlar aldıkça şirketiniz daha ne kadar ayakta kalabilir?
Watson-Glaser ™ Eleştirel Düşünme Ölçeğinin en iyi yöneticileri seçmek ve gelecekteki liderleri geliştirmek için en yaygın kullanılan araç olmasının bir nedeni vardır: 1925'te geliştirilen Watson-Glaser, bugün profesyonellerin bilişsel yetilerini değerlendirmek için en önde gelen araçtır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Raven'ın Standart İlerleyen Matrisleri

Akışkan zekayı ölçmek için endüstri standarttı
Raven'ın Standart İlerleyen Matrisleri tümevarım akıl yürütme becerisinin değerlendirilmesinde endüstri lideridir ve altın standarttır. Karışıklıktan anlam üretmeyi, ilk defa yüzleştiği bir problemi çözmeyi, görevi tamamlamayı ve sonrasında yeni konseptler geliştirmeyi, bilinmeyen durumlardaki kompleks bilgileri algılamayı ölçer.

DAHA FAZLA BİLGİ

Çözüm Ortaklarımız
EG1 EG1
University Of Cambridge University Of Cambridge
Pearson Pearson
Golden Personality Profiler Golden Personality Profiler