Bize Ulaşın : +90 216 429 45 11 | info@tmco.com.tr

Talent Management Co.

Golden Kişilik Tipi Profili™

Başarılı insanların kendilerine has bir duyusu vardır.

Golden Kişilik Tipi Profili™ dünyada tüm sektörlerdeki organizasyonlarda ve okullarda kullanılan, bugüne kadar yapılmış en derin ve zengin içerikli kişilik envanteridir.

Golden Kişilik Tipi Profili™, Jung'un kişilik tipi kuramları ile Beş Faktör modelini birleştirdi. 16 farklı kişilik tipi ve her bir kişilik tipi için 36 alt davranış özelliği ile eşsiz bir rapor sunar. Hem kişiler hem de takımlar için derin içerikli raporlar sayesinde Golden, kişinin kendisini ve diğerlerini anlayabileceği ve geliştirebileceği çok faydalı bir envanterdir. Diğer envanterler bir kişiyi tek bir kişilik tipi olarak ayırır. Bu aşırı basitleştirilmiş etiketler, aynı kişilik tipindeki insanlar arasındaki ince farklar için herhangi bir açıklama yapamaz.

Diğer kişilik değerlendirmelerinin aksine, Golden aşağıdaki özellikleri ile benzersizdir

 • Davranışları belirlemeye yöneliktir
 • Hem iş hem de özel zamanları inceler
 • Dört Küresel Ölçek ile bireysel kişiliklerin ortaya çıkmasına olanak tanıyan otuz altı Faset Ölçeği içerir
 • Günlük strese tepkisini ölçen iki global ölçeğe sahiptir

Golden online, bireylerin çeşitli durumlara nasıl tepki vereceği gibi 125 davranış odaklı sorunun yanıtlanmasını ister. Online değerlendirme kullanıcı dostudur ve yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanabilir.

Golden Kişilik Tipi Profili™ birçok önemli fayda sağlamaktadır

 • Diğer kişilerin farklılıklarının anlaşılması ve değerlendirilmesi
 • Güçlü yönlerden yararlanma ve dengeleme ve davranış becerileri geliştirme kabiliyeti
 • Geliştirilmiş iletişim
 • Kişilerarası çatışmanın çözülmesi ve gelişmiş ilişkiler
 • İnsanlar arasındaki büyük sinerji
 • Evde ve işte artan etkinlik
 • Net kariyer yönlendirmesi
 • Benlik saygısı ve kendine güvenin gelişimi

Golden Kişilik Tipi Profili™ Kişilik Tipi ve Alt Fasetler

KİŞİLİK TİPİ FASET SONUÇLARI
ENERJİ YÖNÜ
Dışa Dönük Konuşkan Sosyal Olarak Girişken Canayakın Katılımcı
İçe Dönük Sessiz Mesafeli Mahremiyetine
Düşkün
İçgörü
İle Düşünen
BİLGİ TOPLAMA
Duyumsama Somut Pratik Töresel Göreneksel
Sezgisellik Soyut Yenilikçi Vizyoner Büyük Resme
Odaklı
KARAR VERME
Düşünme Mantıklı Özerk Analitik Rekabetçi
Hissetme Empati Kuran Şefkatli Sıcak Destek Olan
HAYATA KARŞI
YAKLAŞIM
Organize Etme Planlı Güvenilir İhtiyatlı Uyum Sağlayan
Adapte Olma Esnek Rahat Spontane Uyum Sağlamayan
GÜNLÜK
STRESETEPKİ
Gergin Endişeli Kendinden Emin Olmayan    
Sakin İyimser Kendinden Emin    
Faset Sonuçları Kişinin Kişiliğini Belirlemek İçindir

Kolayca tamamlanan Golden Kişilik Tipi Profili™, bir ‘’kişiliği tip" üretmek için Küresel Ölçekleri kullanırken, bir kişinin bireyselliğini göstermek için Faset Ölçekleri kullanır.

Golden Kişilik Tipi Profili™ Facet Ölçekleri kapsamlı, doğru ve bireye özgü bir kişilik profili sunar.

Geleneksel "kişilik türleri" ni değerlendirmenin yanı sıra, bir dizi belirlenmiş kişilik özellikleri de incelenmektedir. Kişilik özellikleri, gözlemlenen kişilik türlerinden bir küme oluşturulup Küresel Ölçeklerde birleştirilir. Eşleştirilmiş bu özelliklere Faset Ölçekleri denir. Her faset ölçeği 2 özellikten oluşur (Örneğin: Konuşkan-Sessiz). Dört Küresel Ölçek ile bireysel kişiliklerin ortaya çıkmasına olanak tanıyan otuz altı Faset Ölçeği içerir

Nerede Uygulanıyor?
 • Yönetici koçluğu, liderlik ve yönetici gelişimi
 • İşe Alım
 • Kişilerarası ve insanlara yönelik beceri eğitimi
 • Kariyer planlama ve eğitim rehberliği
 • Takım oluşturma ve devamlılığı planlama
 • Satış gücü eğitimi
 • İş arama ve görüşme planlaması
 • Sağlık programları

Bireysel Rapor

Golden Kişilik Tipi Profili™ tamamlandığı anda rapor oluşur. Raporun yorumlanması kolaydır ve aşağıdakileri içerir

 • Giriş niteliğindeki bilgiler
 • Küresel ölçekler, grafikler ve tanımları
 • Kişilik türü profili
 • Liderlik stili, Organizasyona katkıları, Gelişim fırsatları, İletişim stili, Ekip çalışması stili, Motivatör ve demotivatörler, Öğrenme stilleri hakkında ayrıntılı bilgiler
 • Faset ölçekli çubuk grafikler ve tanımları
 • Özet Sayfası

Takım Raporu

Birbiri ile etkileşime giren birkaç kişinin kişiliğini değerlendiren Takım Raporu, bireysel sonuçların faydalı bir derlemesidir. Takım Raporu, bireylerin daha etkin birlikte nasıl çalıştıkları konusunda farklı kişiliklerin ve görüşlerin kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Takım raporu isteğe bağlıdır ve takım oluşturma girişimlerinde kullanmak için ideal bir kaynaktır.

Golden Kişilik Tipi Profili™ Türkiye’de Türkçe olarak sadece TMCO’da üretilmektedir.

Yukarı Dön