page loader

GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

 • Bu sayfa, müşterilere/kullanıcılara ait bilgilerin saklanma ve kullanma koşulları arasında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 • TMCO Danışmanlık LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “TMCO” olarak anılacaktır.), müşterilerine ve kullanıcılarına beklenen hizmeti karşılamak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir takım kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, eğitim, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.
 • Gizlilik Politikası “www.tmco.com.tr” ve bağlı uzantılarında geçerlidir. Başkaca sitelerde ve uzantılarında “www.tmco.com.tr“ ve bağlı uzantılarının amblemlerinin kullanılması söz konusu sözleşme ve ilke kurallarını bağlamaz.
 • TMCO söz konusu bilgileri sadece daha iyi hizmet verebilmek ve/veya söz konusu hizmetin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla kendi iş ortaklarıyla, aynı gizlilik ve güvenlik ilkeleri içerisinde paylaşmakta serbesttir.
 • TMCO söz konusu verileri üçüncü şahıslardan kimlik bilgilerini saklamak kaydıyla, www.tmco.com.tr’den istatistikler çıkarmak yahut bu istatistikleri yayınlamak amacıyla paylaşma ve istatistiksel verileri yayma hakkına sahiptir. Ancak TMCO söz konusu verileri tek tek kullanıp, yayınlayamaz.
 • Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda, resmi makamlara ve TMCO’nun mülkiyet haklarının korunması gereken durumlarda açıklanabilecektir. Söz konusu durumlar dışında ve şirket çalışanları haricinde başkaca 3. kişilerin verilere ulaşması ve bu verileri değiştirmesi mümkün değildir.
 • Müşteri mail adresini veya hizmet aldığı bağlantısını başka birine devrettiği taktirde bunu TMCO’ya bildirmek durumundadır, aksi taktirde TMCO’ya gizlilik politikasını ihlal ettiğine yönelik bir iddiada bulunamaz. Ayrıca müşteri/kullanıcı kendi kusurundan kaynaklanan bilgi ifşasından yine TMCO’yu sorumlu tutamaz.
 • Müşteri, TMCO ve ona bağlı organizasyonlara ait duyuru, kampanya, etkinlik bildirimi, hizmet sağlanması amaçlarıyla e-bülten listesinden çıkartılmasını isterse info@tmco.com.tr adresiyle iletişime geçmesi yeterlidir.
 • www.tmco.com.tr adresindeki veriler, erişim kontrolü olan bir veri merkezinde tutulmaktadır. Ancak TMCO’nun kusuru olmaksızın meydana gelen veya teknik olarak engellenmesi zor veya imkansız hacker saldırılarından TMCO sorumlu tutulamaz.
 • TMCO herhangi bir uyarı yapmaksızın, müşteri/kullanıcıların bir önceki haklarında herhangi bir eksiklik olmaması şartıyla, gizlilik sözleşmesini ve güvenlik ilkelerini tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri/kullanıcı bu hususu okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gizlilik sözleşmesi ve güvenlik ilkelerinin olarak takibi Müşteri’ye aittir.
 • Kullanıcı/müşteri, bu gizlilik sözleşmesinde ve güvenlik ilkelerindeki maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/müşteri her türlü sorun için (212) 306 3210 numaralı telefonu arayabilir. Ayrıca her türlü sorun veya önerileri için info@tmco.com.tr adresinden iletişim kurabilir.